Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

313195

Aktualności


Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

2018-06-20 Autor: Anna Szczęsna

poniżej adres strony MRPiPS na której znajdują się wnioski do pobrania

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


programy DOBRY START(300+) i ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

2018-06-07 Autor: Anna Szczęsna

Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..
Świadczenie nie przysługuje:
1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Fundacja „ReStart”

2018-05-30 Autor: Anna Szczęsna

Fundacja „ReStart” w okresie od VI-XI.18r. w ramach projektu "Scieżki
zmiany" współfinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oferuje
BEZPŁATNE:
- konsultacje;
- spotkania z terapeutami;
- poradnictwo specjalistyczne
Oferta skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Prośba o krzesełko do karmienia

2018-04-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie krzesełka do karmienia
tel. 61 8 148 020 wew.12


Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

2018-03-06 Autor: Anna Szczęsna

Na naszej linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

Marta Siemieniuk
Koordynator
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO
szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2018-02-26 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
(forma zatrudnienia: umowa zlecenie)
kontakt: 618148020 wew.22,18,17 lub 11

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZIMOWY WYJAZD DZIECI DO TLENIA

  2018-02-20 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Nasze Szwederowo, organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z tereny naszej gminy. W bieżącym roku 45 dzieci miało możliwość spędzenia 10 dni ferii zimowych na zimowisku w Tleniu, malowniczej miejscowości położonej w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach Tucholskich. Tleń usytuowany jest nad rzeka Wdą i pięknym jeziorem Żurskim. Bogaty w liczne, zachęcające do spacerów i wycieczek szlaki turystyczne oraz wzniesienia i podjazdy rodem z krajobrazu górskiego, jest wprost stworzony do śnieżnych zabaw i stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
  Dzieci wypoczywające w okresie 10-19.02.2018r. korzystały z lodowiska, sprzętu sportowego (sanki, łyżwy), hali sportowej, wyjeżdżały na basen, uczestniczyły w wycieczkach. W czasie wolnym organizowano im ogniska z pieczeniem kiełbasek, naukę jazdy na łyżwach, dyskoteki i karaoke. Najważniejsze było jednak wspólne spędzenie wolnego czasu w okresie ferii zimowych.
  Wyjazd był udany, a dzieci wróciły do swoich domów zadowolone, pełne miłych wspomnień, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji