Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

304716

Aktualności


Targi pracy organizowane przez PUP Poznań

2018-05-17 Autor: Anna Szczęsna

21.05.2018r. w godz.11:00-14:00 w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, ul. Wł.Węgorka 20, Poznań odbędą się targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
serdecznie zapraszamy

Dołączone pliki:


Rajd integracyjny z osobami niepełnosprawnymi.

2018-05-09 Autor: Anna Szczęsna

szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z ZUS

2018-05-08 Autor: Anna Szczęsna

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

W piątek, 11 maja, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców.

Zapraszamy do skorzystania z licznych seminariów, warsztatów, porad i wystaw.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS wydarzeń, w związku z Dniem Osób z Niepełnosprawnością, można znaleźć w załączniku i na stronie www.zus.pl.
SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

Dołączone pliki:


Zmiana godzin pracy OPS 30.04.2018r. (poniedziałek)

2018-04-27 Autor: Anna Szczęsna

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie , będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.


Prośba o krzesełko do karmienia

2018-04-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie krzesełka do karmienia
tel. 61 8 148 020 wew.12


Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

2018-03-06 Autor: Anna Szczęsna

Na naszej linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

Marta Siemieniuk
Koordynator
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO
szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


ITAKA-Prośba o pomoc w poszukiwaniach osoby zaginionej

2018-02-28 Autor: Anna Szczęsna

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na prośbę rodziny i we współpracy z policją, prowadzi poszukiwania osoby zaginionej: Marcin Skorupski.


Dziękujemy za pomoc w poszukiwaniach zaginionych osób.

Z poważaniem,
Agata Kalinowska
Zespół Poszukiwań i Identyfikacji
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2018-02-26 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
(forma zatrudnienia: umowa zlecenie)
kontakt: 618148020 wew.22,18,17 lub 11

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZIMOWY WYJAZD DZIECI DO TLENIA

  2018-02-20 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Nasze Szwederowo, organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z tereny naszej gminy. W bieżącym roku 45 dzieci miało możliwość spędzenia 10 dni ferii zimowych na zimowisku w Tleniu, malowniczej miejscowości położonej w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach Tucholskich. Tleń usytuowany jest nad rzeka Wdą i pięknym jeziorem Żurskim. Bogaty w liczne, zachęcające do spacerów i wycieczek szlaki turystyczne oraz wzniesienia i podjazdy rodem z krajobrazu górskiego, jest wprost stworzony do śnieżnych zabaw i stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
  Dzieci wypoczywające w okresie 10-19.02.2018r. korzystały z lodowiska, sprzętu sportowego (sanki, łyżwy), hali sportowej, wyjeżdżały na basen, uczestniczyły w wycieczkach. W czasie wolnym organizowano im ogniska z pieczeniem kiełbasek, naukę jazdy na łyżwach, dyskoteki i karaoke. Najważniejsze było jednak wspólne spędzenie wolnego czasu w okresie ferii zimowych.
  Wyjazd był udany, a dzieci wróciły do swoich domów zadowolone, pełne miłych wspomnień, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Psycholog dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy

   2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

   Przypominamy, iż osoby znajdujące się w kryzysie, a w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy psychologa, który dyżuruje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.
   Dyżur pełniony jest co drugą ŚRODĘ w godzinach 10-13
   Ustalenie terminu spotkania pod nr tel.
   618148020 wew.22 (Pani Teresa Kubalik)
   607 100 153

   lub osobiście u rejonowych pracowników socjalnych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Bezpłatna pomoc prawna w Gminie Dopiewo

    2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

    Przypominamy, iż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
    Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
    Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

    Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

    młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
    osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
    kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
    weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
    osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
    kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

    Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

    Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

    Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

    Pomoc prawna polega na:

    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

    Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

    Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

    prawa pracy,
    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
    prawa cywilnego,
    spraw karnych,
    spraw administracyjnych,
    ubezpieczenia społecznego,
    spraw rodzinnych,
    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

    Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
    miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
    I piętro, pokój nr 11
    tel 61 8 148 020 wew. 15 w godz.9:00-13:00


    Obsługa osób bezrobotnych w Gminie Dopiewo

    2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

    Informujemy, że obsługa bezrobotnych mieszkańców gminy przez Powiatowy Urząd Pracy odbywać się będzie w następujących terminach:
    8.03.2018r.,15.05.2018r., 10.07.2018r.,13.09.2018r., 13.11.2018r.
    miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo (I.piętro)

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji