Aktualności


informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2017-02-21 Autor: Anna Szczęsna

informacja poniżej

Dołączone pliki:


Potrzebny wózek!!!!

2017-02-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie wózka dziecięcego ("głębokiego").
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

2017-02-03 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny"

Dołączone pliki:


Fundacja ITAKA - prośba o pomoc w poszukiwaniach p. Gabrieli Linkowskiej

2017-01-12 Autor: Anna Szczęsna

Szanowni Państwo,Fundacja ITAKA – na prośbę rodziny i we współpracy z policją prowadzi poszukiwania zaginionej Gabrieli Linkowskiej.Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie plakatu z wizerunkiem osoby zaginionej.

Prosimy też o zwrócenie uwagi czy osoba była widziana.Dziękujemy za pomoc w poszukiwaniach zaginionych osób.Z poważaniem,

--

Katarzyna Reps

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji

Dołączone pliki:


Nieodpłatna pomoc prawna

2017-01-05 Autor: Anna Szczęsna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęci

Dołączone pliki:


pilnie potrzebne

2017-01-04 Autor: Anna Szczęsna

zwracamy się z prośba o nieodpłatne przekazanie dla naszych podopiecznych:
- szafki pod zlewozmywak dwukomorowy
- dwóch lodówek
inf. pod nr tel. 61 8 148 020


ZAGINIONA Honorata Słowińska

2016-12-27 Autor: Anna Szczęsna

7 września 2016 r. w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) zaginęła Honorata Słowińska. Ma 35 lat, 176 cm wzrostu, niebieskie oczy i bliznę na lewym łuku brwiowym.


Ktokolwiek widział Honoratę Słowińską lub ma jakiekolwiek informacje o jej losie proszony jest o kontakt z ITAKĄ - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 22 654 70 70. Można również napisać w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecję. Zdjęcie Honoraty Słowińskiej oraz innych zaginionych: www.zaginieni.pl

zdjęcie poniżej

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZAGINIONA Dorota Białowąs

  2016-12-22 Autor: Anna Szczęsna

  17 grudnia 2016 we Wszemborzu (woj. wielkopolskie) zaginęła Dorota Białowąs. Ma 29 lat, 164 cm wzrostu i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w szary płaszcz, czarną kamizelkę, jasnozielone spodnie oraz czarne kozaki.

  Ktokolwiek widział Dorotę Białowąs lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie proszony jest o kontakt z ITAKĄ - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 22 654 70 70. Można również napisać w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecję. Zdjęcie Doroty Białowąs oraz innych zaginionych: www.zaginieni.pl

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   oferta pracy- pracownik ochrony

   2016-12-14 Autor: Anna Szczęsna

   treść ogłoszenia na plakacie poniżej

   Dołączone pliki:


   OFERTA PRACY

   2016-12-14 Autor: Anna Szczęsna

   Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Spółka z o.o. zatrudni:
   PRACOWNIK MAGAZYNU/KOMPLETACJI TOWARU (miejsce pracy:Sierosław pow.poznański)
   Opis stanowiska:
   - kompletacja i pakowanie zamówień asortymentu hurtowni farmaceutycznej
   Wymagania:
   - dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
   - dokładność, uczciwość oraz dyspozycyjność.
   Mile widziane:
   - doświadczenie na podobnym stanowisku.
   Zapewniamy:
   - duża elastyczność godzin pracy, możliwości zatrudnienia zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin,
   - przyjazną atmosferę pracy.

   Pisemne oferty zawierające CV z klauzulą dotyczącą danych osobowych, prosimy wysyłać na adres mailowy- milena.przezmierska@slawex.com.pl


   "Program Aktywizacji Młodych"

   2016-12-09 Autor: Anna Szczęsna

   Zapraszamy do zapoznania się z plakatem, w którym uwzględniono formy wsparcia w ramach projektu. Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na podstronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/program-aktywizacji-mlodych/.

   Dołączone pliki:


   Pilnie potrzebne!

   2016-11-21 Autor: Anna Szczęsna

   Małżeństwo z sześciorgiem dzieci prosi o nieodpłatne przekazanie:
   - mebli kuchennych
   - dwóch szaf (dwudrzwiowych)
   - komody
   - zlewu podwójnego
   - kołder
   - pościeli
   - poduszek
   - krzesła do karmienia dla małego dziecka

   Informacje pod nr tel. pracownika socjalnego 61 8 148 020 wew. 18


   SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE DLA SENIORÓW

   2016-11-17 Autor: Anna Szczęsna

   Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk, Radni, Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Dopiewo maja zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkania świąteczne, które odbędą się miedzy 09 a 12 grudnia 2016 r.

   Spotkania organizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Radami Sołeckimi i GBPICK w Dopiewie. Seniorzy zostaną ugoszczeni ciepłym poczęstunkiem, kawą, herbatą i słodkościami.

   Harmonogram Spotkań Świątecznych dla Seniorów:

   9.12.2016 r.

   Trzcielin godz. 15:00 – Świetlica Środowiskowa
   Dąbrówka godz. 17:00 – SP Dąbrówka

   10.12.2016 r.

   Skórzewo godz. 11:00 Msza – Dom Parafialny
   Palędzie godz. 14:00 – Świetlica Wiejska
   Więckowice godz. 16:00 - SP Więckowice
   Gołuski godz. 18:00 – Świetlica Wiejska

   11.12.2016 r.

   Konarzewo godz. 11:00 – CRK Konarzewo
   Dopiewiec godz. 13:00 – GOK Dopiewiec
   Dąbrowa godz. 15:00 – SP Dąbrowa
   Zakrzewo godz. 17:00 – OSP Zakrzewo

   12.12.2016 r.

   Dopiewo godz. 18:00 – OSP Dopiewo – sala


   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!


   Co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020?

   2016-11-16 Autor: Anna Szczęsna

   W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, by móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.
   Zapraszamy do obejrzenia
   strona www.mpips.gov.pl


   PROŚBA O POMOC W POSZUKIWANIACH Fabiana Zydora

   2016-11-14 Autor: Anna Szczęsna

   szczegóły poniżej

   Dołączone pliki:


   prośba o pomoc dot.zaginionego mężczyzny

   2016-11-03 Autor: Anna Szczęsna

   szczegóły na plakacie poniżej

   Dołączone pliki:


   Prosba o meble kuchenne

   2016-11-02 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie mebli kuchennych (szafki+stół + krzesła) dla potrzebującej rodziny z terenu naszej Gminy.
   Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
   Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


   ZMIENIONE GODZINY PRACY OPS W DNIU 31.10.2016r.

   2016-10-26 Autor: Anna Szczęsna

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.


   DYŻUR POSŁA BARTŁOMIEJA WRÓBLEWSKIEGO W DOPIEWIE

   2016-10-21 Autor: Anna Szczęsna

   Poseł Bartłomiej Wróblewski rozpoczyna dyżury poselskie w Dopiewie.Odbywać się one będą w godz.19.00-20.00 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.
   Terminy spotkań: 21.11.2016r., 19.12.2016r., 16.01.2017r., 20.02.2017r.
   Miejsce spotkań: Budynek OPS-Biblioteki w Dopiewie, ul. Konarzewska 12.
   PIERWSZE SPOTKANIE Z POSŁEM ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK, TJ.24.10.2016R. O GODZ. 19.00- WSTĘP JEST BEZPŁATNY, BEZ ZAPISÓW.

   Przed każdym dyżurem będzie można bezpłatnie porozmawiać z prawnikiem (godz.17:30-19.00). Zapisy pod numerem telefonu: 537 536 194 (Monika Andrzejaszek).
   Na dyżury można przychodzić w każdej sprawie.
   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji