Aktualności


PROŚBA O WÓZEK INWALIDZKI!

2017-05-23 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o wózek inwalidzki
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Oferta pracy

2017-05-11 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


Zapraszamy do kontaktu z Fundacją " Znajdź Pomoc"

2017-05-11 Autor: Anna Szczęsna

Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego
Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom
(chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej)
i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
Fundacja „Znajdź Pomoc”
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
telefon: 22 2992928


Bezpłatne badanie mammograficzne

2017-05-05 Autor: Anna Szczęsna

19.05.2017r. w Dopiewie i Skórzewie odbędzie się bezpłatne badanie mammograficzne . Jest ono adresowane do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.

Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. W czasie trwania akcji koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania).

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Prośba o pomoc w poszukiwaniach Roberta Wierzbickiego

  2017-05-04 Autor: Anna Szczęsna

  Komunikat dotyczący osoby zaginionej poszukiwanej przez Fundację ITAKA
  (17-0290)
  19 kwietnia 2017r. w miejscowości Hrebenne (woj. lubelskie) zaginął Robert Wierzbicki.
  Ma 170 cm wzrostu i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miał 44 lata.
  Ubiór w dniu zaginięcia: czarna, skórzana kurtka, bluza w pasy, spodnie
  Zaginiony może poruszczać się samochodem Renault Megane Kombi, koloru jasnego.
  Ktokolwiek widział zaginionego lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie, proszony jest o kontakt z Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 22 654 70 70.
  Można również napisać w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecję.
  Link do profilu osoby zaginionej: http://www.zaginieni.pl/jak-pomagamy/poszukiwanie-zaginionych/zagineli/profil-osoby/?o=20183 Informacje o wszystkich osobach zaginionych na www.zaginieni.pl.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

   2017-04-27 Autor: Anna Szczęsna

   treść w załączniku

   Dołączone pliki:


   PROŚBA O FOTELIK SAMOCHODOWY

   2017-04-11 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie fotelika samochodowego (waga dziecka-ok.20 kg)
   Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
   Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


   OFERTA PRACY!

   2017-04-10 Autor: Anna Szczęsna

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu.
   szczegóły w załączniku

   Dołączone pliki:


   Prośba o lodówkę i kuchenkę gazową

   2017-03-23 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie lodówki i kuchenki gazowej)
   Informacje pod nr tel: 61 8 148 020 (kontakt: asystent rodziny -Pani Aneta Dowhan)
   Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


   Potrzebna spacerówka!

   2017-03-14 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie wózka (typ: spacerówka)
   Informacje pod nr tel: 61 8 148 020
   Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


   Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

   2017-03-02 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chcących świadczyć usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.
   Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.61 8148 020 wew. 18


   Potrzebny wózek!!!!

   2017-02-17 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie wózka dziecięcego ("głębokiego").
   Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
   Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


   Nieodpłatna pomoc prawna

   2017-01-05 Autor: Anna Szczęsna

   Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

   Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

   Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

   młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
   osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
   osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
   kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
   weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
   osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
   kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

   Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

   Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

   Pomoc prawna polega na:

   poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
   wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
   pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
   sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

   Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

   Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

   prawa pracy,
   przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
   prawa cywilnego,
   spraw karnych,
   spraw administracyjnych,
   ubezpieczenia społecznego,
   spraw rodzinnych,
   prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
   związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

   Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęci

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji