Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

379910

Aktualności


Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

2019-11-18 Autor: Anna Szczęsna

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie"

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2019-10-25 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Obecnie pilnie poszukiwana osoba na teren Skórzewa.

kontakt pod nr tel. : 618148020 wew. 11,17,18 lub 22


Spotkania wigilijne 2019

2019-10-14 Autor: Anna Szczęsna

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo - Leszek Nowaczyk, Radni i Sołtysi mają zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkania świąteczne, które odbędą się między 13 a 16 grudnia 2019 r.

Spotkania organizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Radami Sołeckimi i Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie. Nie zabraknie na nich świątecznych potraw, życzeń, kolęd.

Harmonogram spotkań:

13.12.2019

godz. 16.00 szkoła podstawowa w Więckowicach
godz. 18.00 szkoła podstawowa (ul. Malinowa) w Dąbrówce

14.12.2019

godz. 12.00 dom parafialny w Skórzewie (godz. 11.00 Msza Święta)
godz. 14.00 świetlica wiejska w Palędziu
godz. 16.00 świetlica wiejska w Trzcielinie
godz. 18.00 świetlica wiejska w Gołuskach

15.12.2019

godz. 11.00 GOK w Dopiewcu
godz. 13.00 CRK Konarzewo
godz. 15.00 szkoła podstawowa w Dąbrowie
godz. 17.00 strażnica w Zakrzewie

16.12.2019

godz. 17.00 strażnica w Dopiewie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  2019-09-10 Autor: Anna Szczęsna

  Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. w całym kraju.

  Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione będzie od łącznego spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych nie przekroczy 1600 zł. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.

  Mimo, że przepis wejdzie w życie dopiero 1 października, ZUS opracował już formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest on dostępny na stronie internetowej www.zus.pl oraz na salach obsługi klientów ZUS. Nasi doradcy chętnie pomogą każdemu w wypełnieniu wniosku – zapewnia Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

  Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

  Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do wniosku.

  Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

  Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października br., tj. od daty wejścia w życie przepisów. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy, ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  W jakiej wysokości ZUS przyzna świadczenie?

  Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków publicznych zawiera się w przedziale powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł.

  Jakie dochody będą brane pod uwagę?

  Do kryterium dochodowego będą brane pod uwagę prawie wszystkie świadczenia stałe finansowane ze środków publicznych, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy.

  Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

  Nie będą wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a także - w niektórych przypadkach - renta rodzinna. Do dochodu nie będzie wliczana renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
  Marlena Nowicka

  regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce


  Bezpłatne szkolenie- asystent seniora z niepełnosprawnością

  2019-08-01 Autor: Anna Szczęsna

  Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo na bezpłatne szkolenie, które poprowadzą lekarze z katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu medycznego w Poznaniu oraz profesjonalne przygotowane pielęgniarki.
  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

  czytaj całość publikacji "Bezpłatne szkolenie- asystent seniora z niepełnosprawnością"

  Dołączone pliki:


  Zapraszamy do zapoznania się z projektami prowadzonymi przez Fundację Aktywizacja

  2019-07-30 Autor: Anna Szczęsna

  Projekty skierowane są do osób poszukujących pracy ( w dniu wejścia do projektu trzeba być osobą niepracującą), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz będących w wieku aktywizacji zawodowej. Pracownicy Fundacji zapewniają pomoc zarówno w procesie poszukiwania pracy jak i w czasie zatrudnienia oferując pomoc job craftera, a także pośrednika pracy, trenera pracy, doradcy zawodowego, a także psychologa, psychoterapeuty, prawnika.

  Dołączone pliki:


  Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON- zapraszamy do bezpłatnego udziału

  2019-07-29 Autor: Anna Szczęsna

  Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

  Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

  Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób, z tego względu zgłaszamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej.

  W załączniku szczegółowy opis projektu, jego założenia oraz grafikę.

  Zapraszamy do kontaktu:
  telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
  więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

  Dołączone pliki:


  Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r.

  2019-07-22 Autor: Anna Szczęsna

  (stan od 01.07.2019r.)

  Dołączone pliki:


  LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

  2019-06-27 Autor: Anna Szczęsna

  Poniższa lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych,
  w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji