Aktualności


PILNIE POTRZEBNE

2016-08-18

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH:
lodówki (wraz z transportem ) oraz materiałów remontowo-budowlanych(tj.farby, kleje, pędzle, gips, płytki podłogowe)
Informacji udzielamy pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
61 8148 020


Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie

2016-08-09

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” serdecznie zaprasza na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego
pt. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski

pn. „Patrząc w przyszłość” - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

czytaj całość publikacji "Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie"

Dołączone pliki:


Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych „Senior-asystent seniora z niepełnosprawnością”.

2016-07-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w partnerstwie z Fundacją Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA organizuje bezpłatne warsztaty mające na celu nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.
Szkolenie (część teoretyczna –8 godzin i praktyczna-8 godzin) odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a w dniach: 16,19,20 i 21 września 2016r. (4 godz. dziennie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie pod nr tel. 61 8 148 020 wew. 17 (p. Teresa Kubalik)
Decyduje kolejność zgłoszeń


jestes osobą w wieku 50-64 lata?zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe

2016-07-06

szczegóły na załączonym plakacie
więcej inf. pod nr telefonu:575 928 980
www.fabrykaspecjalistow.pl
biuro@fabrykaspecjalistow.pl

Dołączone pliki:


Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE

2016-07-06

Z dniem 1.07.2016r. upłynął okres spłaty świadczenia wychowawczego 500+ ( z wyrównaniem za kwiecień, maj i czerwiec br.). W związku z tym przedstawiamy raport za ten okres :

czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE "


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH

2016-06-14

Centrum Aktywności Zawodowej PROFESJA zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach - szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2016-05-30

treść w załączonym dokumencie

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Rodzina 500+ - kompendium wiedzy

  2016-04-14

  Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

  https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500\ - przewodnik po Programie „Rodzina 500+” w serwisie Obywatel.gov.pl.


  instrukcja wypełniania wniosku rodzina 500 +

  2016-04-06

  Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

  Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

  Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.  Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi.

  Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Dołączone pliki:


  Rodzina 500+ w pigułce

  2016-03-31

  Program „Rodzina 500 plus” w pigułce
  1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
  8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
  9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
  10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
  11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
  15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
  16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
  17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
  18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
  20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji