Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

374606

Realizowane projekty (Europejski Fundusz Społeczny)


Podsumowanie przedsięwzięć projektowych w 2012r.

2012-12-04

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r. projekt systemowy „Szansa na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie przedsięwzięć projektowych w 2012r."


Protokół wyboru oferty

2012-10-02

link do strony www.efs.gov.pl

Wybór oferty dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 07.09.2012r.

Dołączone pliki:


Zapraszenie do złożenia propozycji cenowej -oferty

2012-09-07

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na:

sprzedaż i wykonanie nadruku (logo Kapitał Ludzki, logo Unia Europejska, tekst: Projekt „Szansa na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz dostawę PENDRIVE 8 GB (11sztuk) - w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Lato w pełni a w projekcie systemowym praca wre

2012-07-27

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie jest w trakcie realizowania projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W roku 2012 do tej pory ukończono Kurs obsługi kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Beneficjenci ostateczni w wyniku powyższego mieli możliwość m.in. komplementarnego przygotowania się do zawodu sprzedawca – kasjer oraz doświadczenia praktyki w placówkach handlowych.

W przedsięwzięciach projektowych zaplanowano jeszcze:
- Kurs wizażu,
-Kurs amatorskiego gotowania,
- Wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego.

Osiągnięcie założonych celów może doprowadzić do zwiększenia aktywności społeczeństwa lokalnego, ponadto udział beneficjentów ostatecznych w przedsięwzięciach projektowych i zdobycie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno – zawodowych może wpłynąć na poprawę sytuacji materialno – bytowej rodziny.


Protokół wyboru oferty

2012-07-25

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 24.07.2012r. o godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego:
- drukarka,
- zestaw komputerowy stacjonarny.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-07-10

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na zakup, dostawę oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego:
- drukarki,
- zestawu komputerowego stacjonarnego

Dołączone pliki:


Rozstrzygnięcie wyboru oferty

2012-04-04

link do strony www.efs.gov.pl

14 marca br. zostały wystosowane zapytania ofertowe do 3 firm w sprawie wykonania oraz dostawy krzesła obrotowego, jednakże w określonym terminie tj. do dnia 23 marca br. nie złożono żadnej oferty w tutejszym Ośrodku.

Zważywszy na zaistniałą sytuację - po konsultacjach dokonanych z opiekunem projektu z WUP w Poznaniu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie postanowił dokonać zakupu krzesła obrotowego za pośrednictwem serwisu aukcyjnego – www.allegro.pl.


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-03-14

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wyposażenie stanowiska pracy w krzesło obrotowe - w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-02-29

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 29.02.2012r. o godz. 12:00

- Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia propozycji cenowej (oferty) na wyposażenie stanowiska pracy:
> szafa biurowa rozsuwana- wymiary 1,90x2, 90x60, dwuskrzydłowa z półkami i miejscem do powieszenia garderoby, zamek z dwoma kluczami,
> biurko komputerowe- wymiary 1,14x55x75, lewostronne(szuflady z lewej strony w tym jedna zamykana na zamek z dwoma kluczami), z wysuwaną półką na klawiaturę,
> krzesło obrotowe czarne- podnośnik gazowy, rodzaj obicia: tkanina.

Dołączone pliki:


MOBILNY URZĄD

2012-02-22

link do strony www.efs.gov.pl

Od 1 stycznia 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczął realizację projektu pt.: „Mobilny Urząd” (Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie).

Celem zaplanowanych w projekcie działań jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez bezpośrednią obsługę osób bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania oraz podnoszenie jakości oferty kierowanej do osób bezrobotnych poprzez przeszkolenie pracowników zajmujących się aktywizacją osób zarejestrowanych w ewidencji Urzędu - w następujących terminach:
- luty - 1,
- marzec - 6,
- kwiecień - 13,
- maj - 8,
- czerwiec - 5,
w godz. od 9:00 do 13:00

*** od lipca br. zmianie ulegają godziny obsługi osób bezrobotnych- tj.w II półroczu obsługa będzie się odbywała w godz. od 9:00 do 13:30 w następujących terminach:
- lipiec - 2,
- sierpień - 6,
- wrzesień - 5,
- październik - 4,
- listopad - 6,
- grudzień - 5.

czytaj całość publikacji "MOBILNY URZĄD"


"Szansa na przyszłość" - 2012r.

2012-02-22

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” od 2008r. w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Głównym założeniem przedsięwzięć projektowych jest rozwój aktywnej integracji wśród 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dopiewo, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. - wyrażających chęć udziału w projekcie.

czytaj całość publikacji ""Szansa na przyszłość" - 2012r."


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-02-17

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wyposażenie stanowiska pracy w szafę biurową rozsuwaną, biurko komputerowe, krzesło obrotowe - w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-01-31

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2012r. o godz. 09:00.

- Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu wizażu.

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-01-30

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 30.01.2012r. o godz. 10:00.

- Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu wybranej grupy beneficjentów ostatecznych.

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-01-27

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2012r. o godz. 15:00.

- Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę gadżetów oraz materiałów promocyjnych w postaci, plakatów, ulotek, długopisów promocyjnych.

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-01-27

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2012r. o godz. 12:00.

- Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dotyczących amatorskiego gotowania/kulinariów

Dołączone pliki:


Protokół wyboru oferty

2012-01-27

link do strony www.efs.gov.pl

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro netto (art. 4 pkt. 8)

Termin składania ofert upłynął: 9.01.2012r. o godz. 15:00.

- Zapytanie ofertowe dotyczące poszczególnych zajęć :
---krawiectwa na poziomie podstawowym,
---obsługi kas fiskalnych z terminalami płatniczymi,
---wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego,
---wózków widłowych,

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-01-24

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć :

- z zakresu wizażu

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-01-23

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na dowóz (1 kurs) grupy beneficjentów (od 10 – do max 15 osób) z miejscowości: Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Dąbrówka, Trzcielin do Poznania w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-01-17

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie oraz dostawę gadżetów oraz materiałów promocyjnych w postaci:

- plakaty - wymiar A2, fotopołysk, wydruk 4+0, sztuk 10.
- ulotki - rozmiar 200x95, papier kreda, zadruk 4+4,sztuk 200.
- długopis promocyjny – sztuk 100.

w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2012-01-17

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dotyczących:

- amatorskiego gotowania / kulinariów

w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji