Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

374629

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

2019-04-25 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Program kierowany jest do:
1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:
1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (tj. psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Program będzie realizowany w następującym module:
– MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Moduł I może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami,

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu. Dodatkowo informacja o programie będzie rozpowszechniona na dostępnych tablicach ogłoszeń: tut. OPS. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia 2019r. prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 lub mailowy: email: ops@dopiewo.pl do 29 kwietnia 2019r.

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania:
1. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – jako zorganizowanie usługi – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł.
2. W roku 2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module I dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

2019-03-04 Autor: Anna Szczęsna

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Dołączone pliki:


Praca w Usługach Porządkowych w Marmitte Zakrzewo - Panie sprzątające i pracownicy gospodarczy.

2019-02-20 Autor: Anna Szczęsna

"Poszukujemy pracowników na umowę o pracę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jesteśmy firmą na Polskim rynku od 73 lat . Zajmujemy się ochroną , monitoringiem, usługami porządkowymi itd. Zarobki u nas są takie jak wszędzie ... dodatki za godziny nocne. bogaty pakiet socjalny typu; 1x wczasy wypoczynkowe , 1x turnus rehabilitacyjny , zwroty za leki ,okulary , usługi protetyczne , wizyty do lekarzy specjalistów , za dojazdy do pracy itd, itp.....zatrudnimy także zdrowe osoby w okresie próbnym na umowę zlecenie, a potem na umowę o pracę"
Małgorzata Kawka

Referent d/s administracyjnych

malgorzata.kawka@msu.pl

tel. 697776004

wew.355

MSU Group Sp. zo. o. Zakład Pracy Chronionej

Plac Piastowski 3

85-012 Bydgoszcz


Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu-ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

2019-02-20 Autor: Anna Szczęsna

Celem projektu jest umożliwienie osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego zdobycia nowego zawodu tj. kierowca samochodu ciężarowego, kierowca autobusu lub magazynier z obsługą wózka widłowego.

Organizowane kursy są całkowicie bezpłatne. Oferujemy również możliwość spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, który pomoże kandydatom po zakończeniu kursu znaleźć zatrudnienie.

Zespół ds. realizacji projektu:
"Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"
(województwo wielkopolskie)

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Torfowa 3/1, 30-384 Kraków
tel. +48 570 632 099
e-mail: kimamzz@masterlang.pl
poniżej opis oraz plakat

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Nieodpłatna pomoc prawna

2019-02-18 Autor: Anna Szczęsna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo
Od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 13.00
Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797
Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne:
• Poniedziałek: 12.00 – 17.00
• Środa: 8.00 – 11.00
• Piątek: 12.00 – 15.30
Lub dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.
Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

czytaj całość publikacji "Nieodpłatna pomoc prawna"

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2019-01-04 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
(forma zatrudnienia: umowa zlecenie)
kontakt: 618148020 wew.22,18,17 lub 11

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOPIEWIE

  2019-01-04 Autor: Anna Szczęsna

  DYŻURY: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
  W GODZ. OD 9.00 DO 13.00
  MIEJSCE: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, I piętro, pok.nr 11.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, nr tel. 61/8410-797

  Dołączone pliki:


  Nowy okres zasiłkowy

  2018-08-07 Autor: Anna Szczęsna

  Przypominamy o możliwości składania w tut. Ośrodku wniosków o ustalenie prawa do: Świadczenia wychowawczego (500+); Dobry start (300+); Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzinnych.


  Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

  2018-06-20 Autor: Anna Szczęsna

  poniżej adres strony MRPiPS na której znajdują się wnioski do pobrania

  https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


  programy DOBRY START(300+) i ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

  2018-06-07 Autor: Anna Szczęsna

  Dobry Start (300+)

  Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
  Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..
  Świadczenie nie przysługuje:
  1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia
  1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
  Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

  W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek

  Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


  Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

  2018-03-06 Autor: Anna Szczęsna

  Na naszej linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.
  Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

  Marta Siemieniuk
  Koordynator
  CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO
  szczegóły poniżej

  Dołączone pliki:


  ZIMOWY WYJAZD DZIECI DO TLENIA

  2018-02-20 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Nasze Szwederowo, organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z tereny naszej gminy. W bieżącym roku 45 dzieci miało możliwość spędzenia 10 dni ferii zimowych na zimowisku w Tleniu, malowniczej miejscowości położonej w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach Tucholskich. Tleń usytuowany jest nad rzeka Wdą i pięknym jeziorem Żurskim. Bogaty w liczne, zachęcające do spacerów i wycieczek szlaki turystyczne oraz wzniesienia i podjazdy rodem z krajobrazu górskiego, jest wprost stworzony do śnieżnych zabaw i stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
  Dzieci wypoczywające w okresie 10-19.02.2018r. korzystały z lodowiska, sprzętu sportowego (sanki, łyżwy), hali sportowej, wyjeżdżały na basen, uczestniczyły w wycieczkach. W czasie wolnym organizowano im ogniska z pieczeniem kiełbasek, naukę jazdy na łyżwach, dyskoteki i karaoke. Najważniejsze było jednak wspólne spędzenie wolnego czasu w okresie ferii zimowych.
  Wyjazd był udany, a dzieci wróciły do swoich domów zadowolone, pełne miłych wspomnień, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Psycholog dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy

   2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

   Przypominamy, iż osoby znajdujące się w kryzysie, a w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy psychologa, który dyżuruje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.
   Dyżur pełniony jest co drugą ŚRODĘ w godzinach 10-13
   Ustalenie terminu spotkania pod nr tel.
   618148020 wew.22 (Pani Teresa Kubalik)
   607 100 153

   lub osobiście u rejonowych pracowników socjalnych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Pamiętaj, aby złożyć wniosek o "Rodzina 500+"

    2017-07-20 Autor: Anna Szczęsna

    1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy.

    Aby nadal otrzymać świadczenie "rodzina 500+" złóż wniosek.

    Możesz to zrobić już od 1 sierpnia br.

    Wniosek złożysz bezpośrednio w gminie, w której mieszkasz lub przez internet.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     UWAGA!Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

     2017-07-20 Autor: Anna Szczęsna

     Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

     czytaj całość publikacji "UWAGA!Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin"


     500+/przyjmowanie wniosków od 1 sierpnia 2017r.

     2017-06-08 Autor: Anna Szczęsna

     Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się co roku. W zeszłym roku można było je składać od 1 kwietnia, w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Prawo do świadczenia przyznawane jest na czasowo, w związku z czym należy wnioskować o jego ponowne przyznanie.
     Co należy zrobić w tym roku?
     Osoby chcące skorzystać ze świadczenia wychowawczego w okresie rozliczeniowym trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 roku muszą złożyć wniosek w sierpniu 2017 roku - wtedy świadczenie za październik 2017 r. otrzymają jeszcze w październiku. Natomiast te osoby, które złożą wniosek we wrześniu i październiku 2017 roku, nie stracą prawa do świadczenia za październik ale otrzymają je później - do 30 listopada 2017 roku.
     Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (okres świadczeniowy).
     Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
     Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Zapraszamy do kontaktu z Fundacją " Znajdź Pomoc"

      2017-05-11 Autor: Anna Szczęsna

      Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego
      Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom
      (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej)
      i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
      Fundacja „Znajdź Pomoc”
      Ul. Woziwody 8
      02-908 Warszawa
      telefon: 22 2992928


      Prośba o lodówkę i kuchenkę gazową

      2017-03-23 Autor: Anna Szczęsna

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie lodówki i kuchenki gazowej)
      Informacje pod nr tel: 61 8 148 020 (kontakt: asystent rodziny -Pani Aneta Dowhan)
      Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


      Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

      2017-03-02 Autor: Anna Szczęsna

      Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chcących świadczyć usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.
      Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.61 8148 020 wew. 18


      Nieodpłatna pomoc prawna

      2017-01-05 Autor: Anna Szczęsna

      Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

      Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

      Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

      młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
      osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
      osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
      osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
      kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
      weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
      osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
      kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

      Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

      Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

      Pomoc prawna polega na:

      poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
      wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
      pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
      sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

      Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

      Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

      prawa pracy,
      przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
      prawa cywilnego,
      spraw karnych,
      spraw administracyjnych,
      ubezpieczenia społecznego,
      spraw rodzinnych,
      prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
      związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

      Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęci

      Dołączone pliki:


      Strategia rozwiązywania problemów spoołecznych w gminie Dopiewo na lata 2016-2025

      2016-12-11 Autor: Anna Szczęsna

      uchwała wraz ze strategią w załączniku poniżej

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie

      2016-08-09 Autor: Anna Szczęsna

      Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” serdecznie zaprasza na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego
      pt. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski

      pn. „Patrząc w przyszłość” - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

      czytaj całość publikacji "Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie"

      Dołączone pliki:


      Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych „Senior-asystent seniora z niepełnosprawnością”.

      2016-07-29 Autor: Anna Szczęsna

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w partnerstwie z Fundacją Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA organizuje bezpłatne warsztaty mające na celu nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.
      Szkolenie (część teoretyczna –8 godzin i praktyczna-8 godzin) odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a w dniach: 16,19,20 i 21 września 2016r. (4 godz. dziennie)

      Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie pod nr tel. 61 8 148 020 wew. 17 (p. Teresa Kubalik)
      Decyduje kolejność zgłoszeń


      Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE

      2016-07-06 Autor: Anna Szczęsna

      Z dniem 1.07.2016r. upłynął okres spłaty świadczenia wychowawczego 500+ ( z wyrównaniem za kwiecień, maj i czerwiec br.). W związku z tym przedstawiamy raport za ten okres :

      czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE "


      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH

      2016-06-14 Autor: Anna Szczęsna

      Centrum Aktywności Zawodowej PROFESJA zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach - szczegóły w załącznikach

      Dołączone pliki:


      Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

      2016-05-30 Autor: Anna Szczęsna

      treść w załączonym dokumencie

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Rodzina 500+ - kompendium wiedzy

       2016-04-14 Autor: Anna Szczęsna

       Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

       http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

       https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500\ - przewodnik po Programie „Rodzina 500+” w serwisie Obywatel.gov.pl.


       instrukcja wypełniania wniosku rodzina 500 +

       2016-04-06 Autor: Anna Szczęsna

       Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
       Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

       Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

       Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.       Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi.

       Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

       Dołączone pliki:


       Rodzina 500+ w pigułce

       2016-03-31 Autor: Anna Szczęsna

       Program „Rodzina 500 plus” w pigułce
       1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
       2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
       3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
       4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
       5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
       6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
       7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
       8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
       9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
       10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
       11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
       • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
       • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
       • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
       • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
       • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
       12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
       13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
       14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
       15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
       16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
       17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
       18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
       19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
       20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów


       Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

       2016-03-22 Autor: Anna Szczęsna

       Wniosek on-line o ‪#‎Rodzina500plus‬ będzie można złożyć na cztery sposoby. Sprawdź!

       http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/


       Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

       2016-03-17 Autor: Anna Szczęsna

       logo


       zachęcamy Państwa do obejrzenia animowanego przewodnika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (You Tube):

       Film dostępny na stronie www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84


       Infolinia Programu Rodzina 500+ w Wielkopolsce: 61 854 11 77


       WNIOSEK - Rodzina 500+

       2016-03-10 Autor: Anna Szczęsna

       Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

       czytaj całość publikacji "WNIOSEK - Rodzina 500+"

       Dołączone pliki:


       Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej)

       2016-03-10 Autor: Anna Szczęsna

       Dokumenty do pobrania poniżej

       Dołączone pliki:

       1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik ODT, 33KB)
       2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik PDF, 221KB)
       3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik ODT, 19KB)
       4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik PDF, 197KB)
       5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik ODT, 19KB)
       6. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik PDF, 193KB)

       Program Rodzina 500+(informatory+WZORY wniosku)

       2016-02-25 Autor: Anna Szczęsna

       W celu ułatwienia dostępu do założeń programu Rodzina 500+ wszystkim zainteresowanym, zamieszczamy 2 informatory oraz WZORY wniosku

       Dołączone pliki:


       PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE DOPIEWO

       2016-01-21 Autor: Anna Szczęsna

       Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

       Mieszkańcy powiatu poznańskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

       W związku z art. 9 ust. 2 i 3 powyższej ustawy Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej usytuowanych w lokalach gminnych, wyznaczonych przez Wójtów i Burmistrzów na podstawie zawartych porozumień, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

       Na terenie Gminy Dopiewo punk nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12. W styczniu adwokaci będą udzielali pomocy prawnej podczas dyżurów od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.0O, natomiast od 01 lutego dyżur odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.

       Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

       Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

       Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

       Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

       Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

       młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
       osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
       osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
       osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
       kombatanci - po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
       weterani - po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
       osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - pozłożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

       Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

       Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

       Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

       Pomoc prawna polega na:

       poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
       wskazaniu osobie uprawnionejsposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
       pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
       sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

       Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

       Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

       prawa pracy,
       przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
       prawa cywilnego,
       spraw karnych,
       spraw administracyjnych,
       ubezpieczenia społecznego,
       spraw rodzinnych,
       prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

       Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


       miejsce- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, pokój nr 6
       tel. 61 8 148 020 wew. 15

       Dołączone pliki:


       Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2016-2025

       2016-01-11 Autor: Anna Szczęsna

       treść strategii poniżej

       Dołączone pliki:


       Bezpłatne porady prawne od 04.01.2016r.

       2015-12-14 Autor: Anna Szczęsna

       Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016r.wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015roku poz.1255).

       czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady prawne od 04.01.2016r."


       dyżur psychologa

       2015-10-01 Autor: Anna Szczęsna

       w każdy poniedziałek w godz. 15:00- 17:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie dyżur pełni psycholog - mgr Sylwia Sawicka- Zduniak

       czytaj całość publikacji "dyżur psychologa "


       SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

       2015-09-15 Autor: Anna Szczęsna

       Masz problem ze znalezieniem pracy? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
       Zapraszamy do zapoznania się z ofertami znajdującymi się na stronach:

       czytaj całość publikacji "SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH "


       Prośba o lodówkę

       2015-08-18 Autor: Anna Szczęsna

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki
       tel. 61 8 148 020 wew.15


       Oferta pracy

       2015-07-27 Autor: Anna Szczęsna

       LeasingTeam Sp. z o.o. to jeden z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa HR. Nasz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia to 636. Więcej informacji o nas znajdziesz na www.leasingteam.pl       Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

       pracownik produkcyjny       Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

       -odbieranie z maszyny wyrobów gotowych,

       -odpowiednia segregacja i montaż produktów gotowych,

       -kontrola jakości wytwarzanego produktu,

       -właściwe wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.

       Oczekiwania wobec Kandydata:

       -zdolności manualne,

       -doświadczenie na stanowisku produkcyjnym,

       -dyspozycyjność i motywacja do pracy.

       Nasz Klient oferuje:

       -zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

       -pracę w systemie trzyzmianowym,

       -częściowy zwrot kosztów za dojazd do pracy,

       -pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

       Miejsce pracy: Dąbrowa koła Dopiewa

       Dołączone pliki:


       Prośba o kuchenkę gazową

       2015-06-10 Autor: Anna Szczęsna

       Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o nieodpłatne przekazanie kuchenki gazowej 4-palnikowej dla potrzebującej rodziny.
       Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 693 290 242


       Praca w Skórzewie!

       2015-05-26 Autor: Anna Szczęsna

       Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje chętną osobę do świadczenia usług opiekuńczych dla Pani chorej na SM w Skórzewie.
       Informacji udzielamy pod numerem telefonu 61 8148 020 wew.17


       Rowery

       2015-04-13 Autor: Anna Szczęsna

       Rowery

       Dla klientów naszego ośrodka poszukujemy:

       rowerów dziecięcych
       roweru dla osoby dorosłej

       Informacji udzielamy pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
       61 8148 020


       PILNIE: mieszkanie lub 2 pokoje z kuchnią do wynajęcia.

       2013-11-04 Autor: Anna Szczęsna

       3-osobowa rodzina poszukuje mieszkania do wynajęcia lub dwóch pokoi z kuchnią na terenie Gminy Dopiewo.
       tel. kontaktowy: 515 132 119


       Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.

       2013-09-02 Autor: Anna Szczęsna

       Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące projektu systemowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt."Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie".

       Dołączone pliki:


       STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

       2013-08-08 Autor: Patrycja Ratajczak-Owsianna

       Rada Gminy Dopiewo nadała Uchwałą nr XLIX/349/13 dnia 29 lipca 2013r. nowy statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie.
       Działanie to było podyktowane m.in.:
       1) usprawnieniem funkcjonowania systemu pomocy w gminie, po zmianach zadań gminy wynikających m.in. z wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty.
       2) zwiększeniem zadań własnych i ukierunkowaniem działań ośrodka pomocy społecznej na rzecz zwiększenia aktywności w lokalnym środowisku osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
       3) Ośrodek Pomocy Społecznej winien być przygotowany (poprzez zmiany organizacyjne) na podniesienie jakości usług, przy niezmienionych kosztach tych usług. A zatem stało się konieczne opracowanie nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, w którym zawarto wszystkie nowe zadania, na podstawie którego zostaną również dostosowane struktury organizacyjne do nowych zadań.
       4) dostosowaniem zadań i funkcjonowania Ośrodka w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Dołączone pliki:


       Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 w Gminie Dopiewo

       2013-08-06 Autor: Patrycja Ratajczak-Owsianna

       Zgodnie z art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny.

       Dołączone pliki:


       Kolonie współorganizowane przez OPS w Dopiewie

       2013-07-18 Autor: Anna Szczęsna

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w 2013r. jest współorganizatorem kolonii letnich dla 72 dzieci z terenu gminy Dopiewo w następujących miejscowościach:

       1. Chłapowo w okresie od 29.06-08.07.2013r. – OPS opłacił koszt pobytu 50 dzieci;
       2. Chłapowo w okresie od 08.07.-17.07.2013r. - OPS opłacił koszt pobytu 12 dzieci, a pobyt 3 dzieci opłacili rodzice;
       3. Międzywodzie w okresie od 30.06.-14.07.2013r. - OPS opłacił koszt pobytu 2 dzieci na obozie harcerskim;
       4. Biały Dunajec w okresie od 30.07-12.08.2013r. – Kuratorium Oświaty opłaciło koszt pobytu 1 dziecka;
       5. Poznań w okresie od 29.07-11.08.2013r. – Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Zwycięstwo” opłaciło koszt pobytu 4 dzieci.

       Wakacyjny pobyt dzieci to możliwość do odbycia podróży pełnej przygód, a interesujący pogram zajęć oraz zagospodarowywanie czasu wolnego był powodem do wielu atrakcji.
       Dzieci, które ukończyły już pobyt na koloniach powróciły do swoich do domów zdrowe, wypoczęte oraz zadowolone.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Dyżur psychologa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

        2013-07-16 Autor: Anna Szczęsna

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zawarł porozumienie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91 (tel. 61 8151 842, 61 8151 882), którego celem jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.
        Zgodnie z porozumieniem wydelegowany pracownik OIK – psycholog - świadczy specjalistyczne wsparcie osobom tego wymagającym dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12.
        Psycholog dyżuruje w godzinach pracy OPS co druga środę miesiąca po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.
        Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu spotkania pod nr tel. 61 8148 020 lub 607 100 153 lub osobiście u rejonowych pracowników socjalnych.


        "Szansa na przyszłość"-2013r.

        2013-03-26 Autor: Anna Szczęsna

        link do strony www.efs.gov.pl

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie kontynuuje kompleksowe działania w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” od 2008r. w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

        czytaj całość publikacji ""Szansa na przyszłość"-2013r."


        Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

        2012-09-05 Autor: Patrycja Ratajczak

        Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

        Dołączone pliki:


        Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

        2012-08-02 Autor: Patrycja Ratajczak

        Od 1.09.2012r. jednostką odpowiedzialną za prowadzenie postępowań oraz przyznawanie decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych będzie Ośrodek Pomoc Społecznej w Dopiewie, a nie jak dotychczas Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dpiewie.

        Dołączone pliki:


        Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 z podziałem na zadania

        2012-07-10 Autor: Patrycja Ratajczak

        Jednym z kluczowych zadań gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb.
        Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

        Dołączone pliki:        wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

        przejdź do góry...

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji